Hoitamaton keliakia voi olla kohtalokas
 
julkaistu 06.08.2001/Uutispalvelu
 
Lievästä tai oireettomastakin keliakiasta kärsivät potilaat tulisi tunnistaa ja hoitaa tehokkaasti, sillä keliakiapotilaiden kuolleisuus kasvaa diagnoosin ja hoidon aloittamisen viivästymisen myötä. Keliakiapotilailla, joiden sairaus on tunnistettu vasta vuosia oireiden alkamisen jälkeen tai joiden sairaus on vakava on kolmen vuoden kuluttua diagnoosista kaksinkertainen kuolemanriski muuhun väestöön verrattuna. Italialaistutkimus on julkaistu Lancet-lehdessä. Myös niillä keliakiapotilailla, jotka eivät olleet noudattaneet gluteiinitonta ruokavaliota oli normaaliin verrattuna kaksinkertainen kuolleisuus. Lievistä oireista kärsivillä keliakiapotilailla kuolleisuus ei ollut tavallista suurempi. Keliakiapotilaiden yleisin kuolinsyy oli tutkimuksessa non-Hodgkinin lymfooma, ja tutkijat arvelevatkin kohonneen kuolleisuuden johtuvan osittain keliakiaan liittyvistä sairauksista ja kasvaimista.

Seurantatutkimuksessa oli mukana yli 1000 keliakiaa sairastavaa aikuista sekä näiden yli 3300 perheenjäsentä. Potilaiden sairastumista koskevia tietoja täydennettiin puhelinhaastatteluin ja potilaiden ja perheenjäsenten kuolleisuutta verrattiin väestön odotettavissa olevaan kuolleisuuteen. Keliakiapotilaiden vanhempien ja sisarusten kuolleisuus ei ollut väestön normaalia kuolleisuutta suurempi.

Uutispalvelu Duodecim
(Lancet 2001; 358:356-61)

Keliakiassa viljatuotteiden sisältämä gluteeni aiheuttaa ohutsuolivaurion, jossa suolinukka häviää kokonaan tai osittain. Tautia esiintyy yhdellä kolmesta – neljästäsadasta suomalaisesta. Suuri osa tapauksista jää diagnosoimatta. Sairaus voi ilmaantua missä iässä hyvänsä, mutta useimmiten se todetaan aikuisena. Oireet saattavat olla vähäisiä, pääoireina ovat usein toistuvat mahakivut ja ruoansulatusvaivat. Keliakian hoitona on elinikäinen ruokavalio, jossa vältetään vehnää, ruista ja ohraa sekä näitä sisältäviä tuotteita. Keliakiaan liittyy lisääntynyt syöpäriski, erityisesti muuten harvinaisten ohutsuolen lymfoomien riski, joka on keliakiaa potevilla jopa 50-100-kertainen muuhun väestöön verrattuna. Keliakiaa sairastavan lymfoomariskiä voidaan vähentää merkittävästi ruokavaliolla.

 
Lähde