Suoraan sisältöön
Työterveyskirjasto

Kirjaston sisältö

 

Hankalat tyypit työelämässä

Kansi: Hankalat tyypit työelämässä

Miten työssä selviää, kun työtoveri, esimies tai alainen on todella hankala? Työterveyslääkäri Kirsi Räisänen ja psykiatri Kaarina Roth käyvät läpi hankalan käyttäytymisen syitä stressistä persoonallisuushäiriöihin. Tutkimustietoa täydentävät käytännön kokemus ja neuvot. Milloin ja miten hankalaan käyttäytymiseen tulee puuttua? Missä tilanteissa kannattaa venyttää sietokykyä? Kirjassa esiteltyjen työtapojen avulla voi pohtia paitsi toisen käytöstä, myös omaa osuuttaan vuorovaikutuksessa.