Suoraan sisältöön
Työterveyskirjasto

Kirjaston sisältö

 

Monikulttuurinen työpaikka

Kansi: Monikulttuurinen työpaikka

Kuinka tukea maahanmuuttajia onnistumaan työssä? Miten auttaa eritaustaisia työntekijöitä yhteistyöhön? Kuinka varmistaa työn laatu ja työntekijöiden hyvinvointi? Opas on suunnattu erityisesti työpaikoille ja esimiehille, joille monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset ovat uusia. Oppaan ohjeista hyötyvät erityisesti suomea tai ruotsia työkielenään käyttävät yhteisöt, jotka työllistävät hiljattain Suomeen tulleita maahanmuuttajia. Oppaan tueksi on perustettu internetsivut (www.ttl.fi/monikulttuurinen_tyopaikka), joille on rakennettu välittömän palautteen antava resurssimittari testaamaan, missä määrin työpaikalla otetaan huomioon monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset.