Suoraan sisältöön
Työterveyskirjasto

Kirjaston sisältö

 

Työsuojelun perusteet

Kansi: Työsuojelun perusteet

Työsuojelun perusteet antaa kokonaiskuva työsuojelutoiminnan mahdollisuuksista ja sisällöstä. Teoksessa käsitellään työsuojelutoimintaa, työterveyshuoltoa, tapaturmavaaroja, ammattitauteja ja työperäisiä sairauksia, henkistä hyvinvointia, työn kuormittavuutta ja työpaikan työhygieenisiä tekijöitä. Aineisto on tehty Työterveyslaitoksen ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyönä.